Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Dubbletter söks fram på lokalt-id eller namn. Vid sökning på globala dubbletter görs slagningen på ORCID

Får en träfflista som i exemplet till höger utifrån id-dubbletter

Klicka på en av posterna.

Om båda posterna har lokalt id från organisationen kommer id från den post som väljs behållas vid sammanslagning

Från den här vyn kan du även radera personpost eller ta bort posten från dubblettlistan

Välj den post du vill behålla och hämta dubbletten genom att hämta från "Lista med dubbletter"

När du klickar på "Slå ihop" sker sammanslagningen och redigeraläget för den sammanslagna personposten visas. Där kan ytterligare redigering ske.

Välj om personens publikationsposter ska uppdateras med ORCID

Välj om personens publikationsposter ska uppdateras med lokalt id

Kom ihåg att avsluta med att spara posten  • No labels