Skip to end of metadata
Go to start of metadata

På den här sidan redovisas kända och planerade driftinsatser och vilken effekt de har på DiVA

Information om versionsuppdateringar finns i DiVA-kalender 2018

 Datum Händelse EffektKlart
2017


14-15 decemberUnderhåll av testservrarBegränsad tillgång till testmiljön
26 januariomindexering

2016


8/11ServerflyttDet komer påverka sökgränssnittet i någon timme och admingränssnittet kommer inte att kunna användas förrän ca kl 19. Det betyder att vi och våra användare inte kan logga in i DiVA under tisdageftermiddagen.
28/1Uppdatering av DiVA (admin och sök) till version 2.13.0
28/1
2015


1/12-2015

Måndagen 1 dec runt kl 9 blev loggutrymmet fullt på DiVAs arkivserver. Eftersom tjänsten i stora delar fortsatte fungera normalt upptäcktes inte detta direkt och felet kunde därför inte åtgärdas förrän senare samma eftermiddag.

Under tiden för driftfelet kan poster som skapats eller ändrats ha påverkats, det vi bland annat har sett är att vissa poster inte visat upp nyinlagda bilagor.

Bifogat finns en lista med poster som eventuellt har påverkats. Om ni vet att ni laddat upp filer i måndags kan det vara en idé att gå tillbaka och kontrollera att filerna faktiskt ligger i posten. diva-151201-9-17.txt

1/12
1/7DNS-server gick ned vid UU och inloggning för de som loggar in via Swamid styrdes om till ny serverSwamid-inloggning fungerade inte1/7
24/6Uppdatering av DiVA (admin och sök)Version 1.37, DiVA 2.8.0 och 2.8.124/6
19/5 (kl 20-22)Uppdatering av admin och resterande sökgränsnittÅtgärdar en upptäckt säkerhetsbrist som berör DiVAs mjukvara. Under uppdateringen kommer DiVA ej vara tillgängligt.19/5
19/5 (kl 20-22)Uppdatering av arkiv, utkast, statistik, inloggning, dice (utsökning), indexering och alla sökgränssnitt (förutom hkr, hv, kau, kmh, konstfack, kth, liu och lnu)Åtgärdar en upptäckt säkerhetsbrist som berör DiVAs mjukvara. Under uppdateringen kommer DiVA ej vara tillgängligt.19/5
18/5 (kl 20-22)Uppdateringar av DiVAs testmiljöerÅtgärdar en upptäckt säkerhetsbrist som berör DiVAs mjukvara. Under uppdateringen kommer DiVA-test ej vara tillgängligt.18/5
21/4Utökar servrar från 5 st. till 7 st. för externt sökgränssnitt
21/4
29/3Uppdatering av DiVA (admin och sök)Ärenden från Sprint 39 implementeras29/3

8/3-13/3

Omindexering för att korrigera sökning i fritextfältet

Åtgärdar ärende DIVA-1913 - Getting issue details... STATUS
13/3
10/3- 31/3Uppdatering av cachen för exportformaten så att utsökningar kan gå snabbareUppdatering sker med de senast publicerade posterna först31/3


  • No labels