Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Från version 1.16 blir metadata för publikationen alltid synlig i DiVAs sökgränssnitt direkt efter registrering, oavsett om det finns bifogade filer eller inte. Detta gäller för alla publikationstyper utom avhandlingar och studentuppsatser.

Publicering av bifogade filer 

Publicering av bifogade filer sker på olika sätt beroende på om posten skapats av en vanlig användare eller av en administratör med/utan publiceringsbehörighet för den aktuella publikationstypen, organisationen och serien.

Om posten skapats av en vanlig användare (user/staff)

Om en vanlig användare skapat posten publiceras metadata direkt. Bifogade filer publiceras/arkiveras först när en behörig admin godkänt dessa. 

Poster med opublicerade filer visas i Publicera-, Granska- och Ändraspåret med tillägget "opublicerade filer". Poster med filer som enbart ska arkiveras visas med tillägget "ogranskade arkivfiler".

När en admin med publiceringsbehörighet för den aktuella publikationstypen, organisationen och serien öppnar en post med opublicerade filer i Publicera- eller Ändra-spåret visas ikonen "Publicera fil" för varje opublicerad fil på filuppladdningssidan. Om filerna enbart ska arkiveras visas ikonen "Godkänn arkivering".

I Granska-spåret visas inte filuppladdningssidan och ingen filpublicering sker där. När en post med opublicerade filer granskats i Granska-spåret ligger den kvar i Publicera-spåret.

  • I Publicera-spåret: Man kan välja att 1) publicera samtliga bifogade filer som ska göras tillgängliga genom att fortsätta till sista sidan och klicka på Publicera eller 2) enbart publicera utvalda filer genom att klicka på respektive "Publicera fil"-ikon, fortsätta till sista sidan och klicka på Publicera. Posten försvinner därmed även från Granska-spåret.

  • I Ändra-spåret: Behöriga admin kan publicera bifogade filer genom att klicka på "Publicera fil"-ikonen för de filer som ska publiceras. Observera att man därefter alltid måste fortsätta till sista sidan i formuläret och klicka på Godkänn för att filpubliceringen ska slå igenom.

Postens publiceringsdatum skrivs inte över när bifogade filer publiceras (med andra ord kan posten och filerna ha olika publiceringsdatum).

Om posten skapats av en administratör (admin) utan publiceringsbehörighet

Poster som skapats av en admin utan publiceringsbehörighet för den aktuella publikationstypen, organisationen och serien hanteras på samma sätt som poster som skapats av en vanlig användare. Metadata publiceras direkt, bifogade filer först när en behörig admin godkänt publicering/arkivering.

Om posten skapats av en administratör (admin) med publiceringsbehörighet 

Både metadata och filer publiceras direkt om en admin med publiceringsbehörighet för den aktuella publikationstypen, organisationen och serien skapat posten.  

Om man inte vill att metadata och/eller filer ska publiceras direkt kan man ange ett senare publiceringsdatum för posten (längst ner på sista sidan) eller filen (i filinformationen).

Avhandlingar och studentuppsatser 

Varken metadata eller filer blir synliga i sökgränssnittet innan en behörig admin publicerat (eller spikat) dessa. 

En behörig admin som själv registrerar en avhandling eller studentuppsats kan publicera denna direkt genom att fylla i aktuellt datum och tid under "Tillgänglig från" på sista sidan i registreringsformuläret. Fyller man inte i något datum hamnar uppsatsen/avhandlingen som vanligt i Publicera-spåret.

 

  • No labels