Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Beskrivning av funktioner i DiVA 

Manualen är under uppbyggnad och fylls på allt eftersom.

Kom ihåg att det också finns användbara lathundar på sidan DiVA Lathundar (bl a import av listor till Excel, hävda författarskap).

Manualen är uppbyggd kring de två huvudfunktionerna Publik sökning (publika sökgränssnittet och utsökningar) och Redigering (registrering, import och ändring av poster samt administration av användare, listor, e-post mm).

Innehåll

  • No labels