Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arkivpaket

För att använda tjänsten, ska den lokala DiVA-helpdesk/arkiv-funktionen meddela DiVA-support med namn på kontaktperson samt IP-nummer till den dator som ska hämta arkivpaket från DIVA.

Vi autentiserar IP-adressen och ni erhåller då i retur en uppsättning tecken, token, som fungerar som igenkänningstecken för just er åtkomst till arkivpaketen.

Bas-URL:en är https://www.diva-portal.org/archive/service/info

För tillgängliga parametrar, se nedan.

 • from: YYYY-MM-DD (default is current date)
 • until: YYYY-MM-DD (default is current date)
 • type: default is studentThesis
  • article
  • review
  • bookReview
  • chapter
  • collection
  • comprehensiveDoctoralThesis
  • comprehensiveLicentiateThesis
  • conferencePaper
  • conferenceProceedings
  • dataset
  • manuscript
  • monographDoctoralThesis
  • monographLicentiateThesis
  • other
  • report
  • studentThesis
  • dissertation

Exempel:

Arkivpaket studentuppsatser: https://www.diva-portal.org/archive/service/search?from=2014-01-01&until=2016-05-31&domain=uu 

Arkivpaket doktorsavhandlingar : https://www.diva-portal.org/archive/service/search?from=2014-01-01&until=2016-05-31&domain=uu&type=(comprehensiveDoctoralThesis OR monographDoctoralThesis)


Paketen

Arkivpaketen består av ZIP-filer som innehåller en METS-fil, en XML-fil med det interna DiVA-formatet och alla tillhörande filer knutna till publikationsposten. Det returneras en checksumma för ZIP-filen (Checksum-SHA 512)

 • No labels