Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rätt att skapa och redigera projektposter

Funktionalitet för projektposter aktiveras av DiVA support.


Domänadministratören kan ge användare behörigheter att skapa och redigera projektposter.

En projektpostadministratör bör också vara personpostadministratör.


Projektposter i admingränssnittet


När funktionalitet för projektposter är aktiverat och om man har ovan beskrivna rättighet har man åtkomst

både till de projekt som den egna organisationen koordinerar och andra DiVA-medlemmars projektposter.

Bilden till höger är en länk till sök i admin.

Innan nya projekt skapas ska man försäkra sig om att projektet inte redan finns i DiVA.

Därför inleder projektpostadministratören alltid med en sökning efter projektet.

Fälten stöder trunkering

 • Fritext: Söker i projektpostens alla fält

 • Projekt IDn: ID-sökning kan göras med DiVA-ID (project:13627), finansiärs-ID (2011-554_VR)
  eller lokalt ID (uu-1435)

 • Person IDn: ID-sökning kan göras med personpost-ID (authority-person:16128)
  eller ORCID-ID (0123-0002-2970-5085)


 • Projekttitel: Söker i projektets titel

 • Importkälla: Begränsar sökningen till en specifik importkälla (SweCRIS)

 • Koordinerad av denna organisation: Ger en lokal sökning av de projekt den
  egna organisationen koordinerar

Träfflistan

Från träfflistan kan man antingen skapa ett nytt projekt eller redigera ett befintligt

Nedan länk till hur det görs:

Redigera/Skapa projekt

 • No labels