Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Aktivera funktionen Personposter via Admin (SysAdmin)
Ny ingång i Admin

Skapa personpost

Innan personpost skapas genomförs en sökning

för att försäkra sig om att auktoritetspost inte finns

Redigera personpost

 • Klicka på den post som ska redigeras
 • Radera personpost genom att klicka på "x".
  Personposter som har kopplade publikationer kan inte raderas.

Redigera personpost


 • Hantera namn och alternativa namn

 • Hantera identifikatorer och organisation
 • Lägg till identifikatorer (Lokalt-id, ORCID; VIAF, Libris)
 • Visa publikationer: visar de publikationer som är kopplade till id:et • Lägg till organisation (uppslagstjänst)


Rättigheter för domänadmin och personpostadministratörer


 • Domänadmin och personpostadministratörer kan söka fram personposter vid alla domäner.
 • Domänadmin tilldelar rättigheten för personpostadministratörer

 • Domänadmin och personpostadmins kan lägga till och radera id:n från den egna domänen i alla personposter och redigera sina egna organisationer i en personpost, men inte andras.

Ändra metadata i publikationsposten från personposten
 • Funktion för personpostadministratörer och domänadministratörer
  Exempel:
 • Det finns ett felaktigt lokalt id med kopplade publikationsposter
 • Klicka på symbolen direkt till höger om det felaktiga id:et


 • Fyll i det korrekta id:et i fältet som heter Nytt värde
 • Klicka på ok

 • Klicka på spara och uppdatera alla publikationer längst ner i publikationsposten
 • Alla publikationsposter som var kopplade till det felaktiga id:et uppdateras med rätt id


 • Det går även att lägga till nya ID i publikationsposter kopplade till personposten via
  denna funktion - exempelvis ORCID eller lokalt id om detta saknas
 • Lägg till saknat ID i personposten, spara posten och öppna den på nytt
 • Välj att redigera det nyinlagda ID:et (som visas ovan)
 • Välj ok med oförändrat värde och tryck sedan "Spara och uppdatera alla
  publikationer"

Affiliering av personposter sökbar
Funktionen gör det möjligt att lägga till en lokal affiliering UTAN lokalt användar-id till en redan existerande personpost. Samt att koppla den till en publikationspost via registreringsgränssnittet.

Konkret exempel:

 • Test Testsson har en personpost med lokalt användar-id från Uppsala Universitet. Tidigare var Testsson anställd vid BTH, men saknar lokalt id från den tiden.
 • För att lägga till affiliering vid BTH till Testssons personpost, sök fram personposten, se till att klicka i rutan "Alla domäner".


 • Lägg till BTH-affilieringen i den befintliga personposten och spara.

 • Personposten går nu att söka upp och koppla till publikationsposter även hos BTH, med rätt affiliering.

Observera att det inte går att skapa en personpost utan id.
 • No labels