Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Lägga till en ny organisation

För att lägga till en ny organisation väljer man Organisation i rullistan Välj lista i Administrara-spåret. Tryck på fortsätt.Man måste ange ett namn. I fältet för Alternativt namn anges namnet på engelska. Man måste också ange en överordnad organisation. För att ange en överordnad organisation väljer man en organisation ur rullistan Överordnad organisation och klickar sedan på Lägg till.

Övriga uppgifter

  • Organisationstyp - välj ur listan


  • Organisationskod - här anges organisationens lokala/interna organisationskod
  • Organisationsnummer - behöver endast anges på högsta nivå i organisationsträdet
  • Ej valbar - klicka i om organisationen inte ska gå att välja från registreringsformuläret. Används för avslutade organisationer eller högre nivåer i organisationshierarkin (tex. fakulteter)

Redigera en befintlig organisation

För att redigera en organisation väljer man Redigera i rullistan Välj lista. (Det är valt default.) Då öppnas en popup där man kan ändra organisationens uppgifter.

Man kan ändra men inte ta bort en organisations namn. Organisationen måste också ha en överordnad organisation. För att ange en överordnad organisation väljer man en organisation ur rullistan och klickar sedan på Lägg till.

För att ange att organisationen tidigare hette något annat, väljer man det gamla organanisationsnamnet i rullistan vid Tidigare namn. Om man vill kan man skriva en kommentar om relationen mellan den gamla och nya organisationen. Därefter klickar man på Lägg till. Kommentaren visas inte publikt utan endast när organisationer redigeras. Däremot visas kommentaren både vid Tidigare namn (i redigeringspopupen för den nya organisationen) och vid Efterföljande namn (i redigeringspopupen för den gamla organisationen). Kommentaren visas inom parentes efter organisationsnamnet. Om det inte får plats på en rad ser man bara början av kommentaren; om man håller pekaren över raden får man se hela kommentaren.

Det är inte tillåtet att skapa relationer mellan organisationer som gör att det blir cirkulära beroenden mellan två eller flera organisationer, oavsett om relationerna är "överordnad" eller "tidigare namn". Om man t ex försöker lägga till relationer så att Institution A är överordnad Institution B, och Institution C tidigare hette Institution B och Institution A tidigare hette Institution C, kommer man att få ett meddelande att det inte går.

Om man anger ett datum för Stängd så räknas organisation som upphörd. Datumet ska vara på formen yyyy-mm-dd.

Radera en befintlig organisation

För att radera en organisation väljer man Radera i rullistan Välj lista och klickar på en organisation.

Det är inte tillåtet att radera en organisation som har någon underordnad eller efterföljande organisation eller som har publikationer, grupper, serier, ämnen eller examina kopplade till sig. Om man försöker det kommer man att få ett meddelande att det inte går och anledningen till detta. Om någon publikation är kopplad till organisationen visas författare och titel på publikationen. Högst tio publikationer listas.

  • No labels