Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Som domänadministratör kan man administrera listor, användare och grupper, epost samt beställningsprofiler. De listor som kan administreras är forskningsämnen, organisationer, serier, utbildningsprogram och ämnen/kurser.

  • No labels