Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Här på DiVA info-sidorna hittar du allmän information om DiVA (öppet för alla besökare - ingen inloggning krävs)

Använd menyn till vänster eller länkarna nedan:   

  • Om DiVA - Digitala Vetenskapliga Arkivet
  • Frågor och svar – frågor som kommit in till DiVA Support
  • DiVA informationsmaterial – lathundar, broschyrer, instruktionsfilmer mm. Bidra gärna om ditt lärosäte/organisation har skapat något som andra DiVA-medlemmar kan ha nytta av!
  • DiVA manual – beskrivning av olika funktioner i systemet (registrera, söka, administrera mm)
  • Driftinformation - redovisning av kända och planerade driftinsatser och vilken effekt de har på DiVA
  • Release notes – kort sammanfattning av vad som åtgärdats i olika DiVA-versioner
  • Skript och annat användbart - skript för olika funktioner som samverkar med DiVA. Bidra gärna om ditt lärosäte/organisation har skapat något som andra DiVA-medlemmar kan ha nytta av!

  

Är du DiVA-specialist på ett lärosäte eller en organisation som använder DiVA? Då hittar du ytterligare information på DiVA specialistgruppen-sidorna som kräver inloggning (du måste logga in för att länken ska fungera).
  • No labels