Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Länkarna skiljer mellan vanlig (alvin) och krypterad trafik (alvin-ssl). Krypterad trafik används alltid vid redigering av poster. Summan av dessa siffror utgör det totala användandet. Statistiken är sammanställd med hjälp av open-sourceverktyget AWStats.

2020

http://www.alvin-portal.org/stats/www/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/awstats.alvin-ssl.html

2019

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2019/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2019/awstats.alvin-ssl.html

2018

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2018/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2018/awstats.alvin-ssl.html

2017

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2017/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2017/awstats.alvin-ssl.html

2016

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2016/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2016/awstats.alvin-ssl.html

2015

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2015/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2015/awstats.alvin-ssl.html

2014

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2014/awstats.alvin.html

http://www.alvin-portal.org/stats/www/2014/awstats.alvin-ssl.html

Några länkar som förklarar rubriker/parametrar

Awstats Stats Explained - SiteGround

Awstats Explained, what does it all mean? - MediaCatch

Understanding AWstats. What do the numbers mean? – Web Advances

  • No labels