Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

URN står för Uniform Resource Name och är en standard utvecklad av IETF (Internet Engineering Task Force). Kungliga biblioteket delar ut URN enligt en särskild tillämpning av standarden. Den kallas URN:NBN. NBN står för National Bibliographic Number.

URN:NBN kombineras med en uppslagstjänst (Resolution Service) på KB för att koppla ihop de enskilda dokumentens URN:NBN:er med aktuella URL:er

Mer information från KB.


Länken hittas i Alvin på postsidan uppe till höger under Länk till posten. Den permanenta länken bör användas för att referera till posten i Alvin.

Direktlänken är den aktuella URL:en till postsidan.


  • No labels