Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antal besökare och nedladdade filer per år

År

Antal besökare

Varav unika

Antal besökta sidor

201944024216870116684528
201820842512221213612229

2017

148257

75331

10923655

2016

86164

39543

3945168

2015

34237

13170

1170410

2014

3070

2515

84391

Se även: Webbstatistik.

Antal publicerade poster och digitala filer i Alvin t.o.m. 2019-12-31

Institution

Publicerade poster

Fritt tillgängliga filer

Uppsala universitetsbibliotek

85625764137
Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet59741336947
Göteborgs universitetsbibliotek3254628597
Museum Gustavianum, Uppsala universitets myntkabinett976322427
Linköpings stadsbibliotek506715522
Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar44767678
Museum Gustavianum, historiska samlingar42107252
Folkrörelsearkivet för Uppsala län21703652
Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga vetenskapsakademien18222467
Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet13952173
Krigsflygfält 1610271842
Naturhistoriska riksmuseet9651446
Företagens historia8271408
Evolutionsmuseet, Uppsala universitet463983
Uppsala universitets arkiv185969
Hagströmerbiblioteket, Karolinska institutet172843
Linnéuniversitetets bibliotek165828
Akademiintendenturen, Uppsala universitet120685
Historiska museet, Lunds universitet117473
Biologiska museet, Lunds universitet107322
Österåkers bibliotek100312
Medicinskhistoriska museet i Uppsala33196
Västerås stadsbibliotek3064
Konstsamlingarna, Uppsala universitet811
Örebro universitetsbibliotek86
Institutionen för nordiska språk, Uppsala univeritet55
Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet23
Medicinens historia och kulturarv, Karolinska institutet12
Totalt2111501201250

Antal publicerade poster och digitala filer i Alvin t.o.m. 2018-12-31

Institution

Publicerade poster

Fritt tillgängliga filer

Uppsala universitetsbibliotek

77230

553519

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

50030

258308

Göteborgs universitetsbibliotek

27751

26657

Uppsala universitets myntkabinett

8462

29858

Linköpings stadsbibliotek

4943

6564

Museum Gustavianum, Historiska samlingar

3131

4634

Folkrörelsearkivet för Uppsala län

2170

2173

KVA, Centrum för vetenskapshistoria

1822

1831

Stockholms universitet, Inst. För naturgeografi

1395

1408

Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

1300

1462

Naturhistoriska riksmuseet

965

969

Evolutionsmuseet, Uppsala universitet

451

1410

Karolinska institutet, Hagströmerbiblioteket

127

246

Österåkers bibliotek

100

91

Uppsala universitet, Akademiintendenturen

99

169

Linnéuniversitetets bibliotek

78

135

Västerås stadsbibliotek

30

3650

Medicinhistoriska museet

30

64

Uppsala universitets arkiv

35

488

Uppsala universitet, Konstsamlingar

8

11

Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk

5

5

Karolinska institutet, Medicinens historia och kulturarv

3

6

Uppsala universitet, Konstvetenskapliga inst.

2

2

Totalt

182744

893660

Antal publicerade poster och digitala filer i Alvin t.o.m. 2017-12-31

Institution

Publicerade poster

Fritt tillgängliga filer

Uppsala universitetsbibliotek

63268

340440

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

29732

200118

Göteborgs universitetsbibliotek

27055

25344

Uppsala universitets myntkabinett

10820

27206

Linköpings stadsbibliotek

4919

5613

Museum Gustavianum, Historiska samlingar

1900

2876

KVA, Centrum för vetenskapshistoria

1822

1831

Stockholms universitet, Inst. För naturgeografi

1395

1408

Naturhistoriska riksmuseet

965

969

Österåkers bibliotek

100

91

Uppsala universitet, Akademiintendenturen

89

152

Linnéuniversitetets bibliotek

51

99

Medicinhistoriska museet

30

64

Uppsala universitets arkiv

21

452

Uppsala universitet, Konstsamlingar

8

11

Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk

4

1

Uppsala universitet, Konstvetenskapliga inst.

2

2

Totalt

142181

606677

  • No labels