Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Antal publicerade poster och digitala filer i Alvin t.o.m. 2017-12-31

Institution

Publicerade poster

Fritt tillgängliga filer

Uppsala universitetsbibliotek

63268

340440

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

29732

200118

Göteborgs universitetsbibliotek

27055

25344

Uppsala universitets myntkabinettet

10820

27206

Linköpings stadsbibliotek

4919

5613

Museum Gustavianum, Historiska samlingar

1900

2876

KVA, Centrum för vetenskapshistoria

1822

1831

Stockholms universitet, Inst. För naturgeografi

1395

1408

Naturhistoriska riksmuseet

965

969

Österåkers bibliotek

100

91

Uppsala universitet, Akademiintendenturen

89

152

Linnéuniversitetets bibliotek

51

99

Medicinhistoriska museet

30

64

Uppsala universitets arkiv

21

452

Uppsala universitet, Konstsamlingar

8

11

Uppsala universitet, Inst. för nordiska språk

4

1

Uppsala universitet, Konstvetenskapliga inst.

2

2

Totalt

142181

606677

Antal besökare och nedladdade filer per år

År

Antal besökare

Varav unika

Antal nedladdade filer

2017

148257

75331

10923655

2016

86164

39543

3945168

2015

34237

13170

1170410

2014

3070

2515

84391

Se även: Webbstatistik.

  • No labels