Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Metadataposter från Alvin kan harvestas via protokollet OAI-PMH, Version 2 (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting).

Metadataposter från Alvin är fritt tillgängliga enligt Creative Commons CC0.

Identify

http://www.alvin-portal.org/oai/oai?verb=Identify

ListMetadataFormats

Poster från Alvin kan endast hämtas i grundformatet oai_dc (se specifikation av mappning nedan) samt ksamsok_rdf.

http://www.alvin-portal.org/oai/oai?verb=ListMetadataFormats

ListSets

Poster kan hämtas i begränsade set utifrån ägande institution eller resurstyp.

http://www.alvin-portal.org/oai/oai?verb=ListSets

GetRecord

http://www.alvin-portal.org/oai/oai?verb=GetRecord&identifier=oai:ALVIN.org:15281&metadataPrefix=oai_dc

ListIdentifiers

http://www.alvin-portal.org/oai/oai?verb=ListIdentifiers&set=object&metadataPrefix=oai_dc

ListRecords

http://www.alvin-portal.org/oai/oai?verb=ListRecords&set=object&metadataPrefix=oai_dc

Dublin Core-mappning mot Alvins metadataformat

<dc:title> Titel

Anges som Huvudtitel : undertitel om undertitel finns. Alternativa titlar anges ej.

<dc:creator> Upphovsman

Om person eller organisation har rollen Författare. Anges som i Alvins träfflistor: Efternamn, Förnamn Nummer, Tillägg, Årtal eller Organisation. Underorganisation.

<dc:subject> Ämnesord

Alla typer av ämnesord i detta element utom geografiska eller platser (auktoritetsposter).

<dc:coverage> Platsnamn

Auktoritetspost för plats som ämnesord eller geografiska ämnesord.

<dc:description> Beskrivning

Abstract/beskrivning.

<dc:publisher> Förlag

Förlag (impressum för äldre tryck).

<dc:contributor> Bidragsgivare

Om person eller organisation har annan roll än Författare. Anges som i Alvins träfflistor: Efternamn, Förnamn Nummer, Tillägg, Årtal eller Organisation. Underorganisation.

<dc:date> Tillkomstår/utgivningsår

Anges som i posterna, om specifika årtal YYYY-YYYY, annars som fritext "Visas som".

<dc:type> Resurstyp

Fasta värden enligt MODS + archive för arkivbeskrivningar.

 • text
 • text (manuscript)
 • cartographic
 • cartographic (manuscript)
 • notated music
 • notated music (manuscript)
 • sound recording
 • still image
 • moving image
 • three dimensional object
 • software, multimedia
 • mixed material
  +
 • archive

<dc:identifier> Identifikator

 1. Permanent länk, urn:nbn anges som url: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-15281
 2. Arkivinst. + signum. Saknas signum endast namn. Ex. Uppsala universitetsbibliotek, Waller Ms se-00004.

<dc:language> Språk

Språk, visas som text på engelska, ex. English.

<dc:format> Fysisk beskrivning

 1. Fälten Omfång och Storlek anges som i posterna.
 2. Digital version. Samma text (engelska) som visas under Fysisk beskrivning format ex. Digital, reformatted digital. Enbart om det finns Digitalt format, kan användas för att identifiera vilka resurser som är publicerade digitalt.

<dc:relation> URL till tumnagel som visas i träfflistan

Ex. http://www.alvin-portal.org/alvin/attachment/thumbnail/alvin-record:94795/ATTACHMENT-0001

<dc:rights> Licensiering av verket

Gäller digitalt innehåll (filer). Anges enligt alternativen för Licensiering.


   
   
   


 • No labels