Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Övergripande om metadataformatet

Metadata i Alvin lagras i ett internt format. Syftet är att kunna beskriva olika typer av resurser i ett och samma system. Beskrivande element är baserade på internationella standarder för arkiv (EAD) och bibliotek (MODS/MADS, MARC). En del särskilda anpassningar för handskriftsvolymer har också gjorts enligt TEI-MS. Som importformat till Alvin används en kombination av MODS och METS för att koppla ihop beskrivande metadata med digitala filer.

Särskild praxis

Bibliografiska formatet

Det bibliografiska formatet omfattar ett antal fält som grupperats i övergripande block. Dessa grupper listas här i den ordning de förekommer i registreringsformuläret. För Arkiv kan blocken ha avvikande rubriker enligt tidigare Ediffahpraxis:

Auktoritetsformatet

Personer, släkter, organisationer och geografiska platser beskrivs i auktoritetsposter. I auktoritetsposten bestäms den namnform som ska användas i auktoriserade sökingångar.

Relationer mellan en resurs och personer, släkter och organisationer knutna till resursen

En relationsbeteckning är en beteckning som anger vilken typ av relation som finns mellan en resurs och en person, släkt eller organisation som är knuten till resursen. En relationsbeteckning anges tillsammans med den auktoriserade sökingången. Relationsbeteckningar hämtas i huvudsak från Library of Congress MARC Code List for Relators.

Generella kontrollerade listor

Digitaliserat material

Digitala filer kan laddas upp i Alvin antingen i registreringsformuläret eller via METS-import. Filer måste alltid kopplas till en bibliografisk post. Olika typer av visningsformat som tumnaglar genereras vid uppladdningen. Originalfilen som laddats upp är normalt nedladdningsbar direkt från Alvin.

Importformatet  • No labels