Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alvin är den svenska plattformen för bevarande och tillgängliggörande av digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Du hittar Alvin på http://www.alvin-portal.org/.

Alvin utvecklas och driftas av Nationella system vid Uppsala universitetsbibliotek.

Läs mer om historik och bakgrund till dagens Alvin.

Alvin är ett samverkansprojekt mellan många olika organisationer inom den svenska ABM-sektorn.

Lista över medlemmar i Alvin.

OAI-PMH

Metadataposter från Alvin kan harvestas via protokollet OAI-PMH, Version 2 (The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Metadataposter från Alvin är fritt tillgängliga enligt Creative Commons CC0.

Import av metadata och digitala filer

Import av information till Alvin från andra källor görs via de standardiserade XML-formaten METS och MODS från Library of Congress. Filerna skall utformas enligt de specifikationer som finns motsvarande METS och MODS i Alvins formathandbok.

Permanenta länkar - URN:NBN

En URN är en unik och permanent identifikator för elektroniska resurser på internet. I Alvin används URN:NBN från Kungliga biblioteket för permanenta länkar till posterna.

Licensiering av digitala verk i Alvin

  • Merparten av det digitala materialet i Alvin saknar upphovsrätt och görs tillgängligt enligt Public Domain Mark.
  • För material med upphovsrätt kan upphovsmannen välja licens för publicering enligt Creative Commons-licenserna.
  • Material med upphovsrätt som saknar licens publiceras som In Copyright.

Varje deltagande medlem i Alvin ansvarar för korrekt uppmärkning och publicering av eget material.

Programvara

Systemet är byggt på open-sourceprogramvara, huvudsakligen:

  • No labels